Blended learning maakt gepersonaliseerd leren mogelijk

Vooral voor de leerling/student zijn er grote voordelen. Blended learning maakt het mogelijk dat de lerende kan kiezen voor leeractiviteiten die bij zijn/haar leervraag of – behoefte passen. In een ‘traditionele’ context wordt aan de hele groep dezelfde leerstof aangeboden. Met een uitgekiende mix van online en klassikaal onderwijs sluit je beter aan bij de individuele behoefte van de lerende: leren wat je nodig hebt , op het juiste moment – een betere motivatie voor de lerende bestaat eigenlijk niet!

Blended learning vergroot het ‘eigenaarschap’ van de leerling/student

Het resultaat van een traject dat écht past bij wat je moet leren, is dat de lerende zich ook eigenaar voelt van zijn eigen leerproces. Niet iemand anders – een leraar of de werkgever – bepaalt wat je moet leren en wat je al weet. Je wordt als lerende juist zelf getriggerd om na te denken wat je al goed kunt, maar ook waar je ontwikkelpunten liggen. Juist dat feit maakt dat de ontwikkeling die je doorloopt jouw eigen verantwoordelijkheid wordt.

Blended learning stimuleert leren van elkaar

Een goed opgezet blended programma maakt leren van elkaar mogelijk. Sociaal leren is online makkelijk in te richten, bijvoorbeeld met de inzet van een forum. Optimaliseer leren van elkaar met intervisie en gezamenlijke sessies waarin leerlingen/studenten de ruimte krijgen om feedback te geven op elkaars vaardigheden.

Blended learning maakt voortgang en resultaten inzichtelijk

Als bedrijf weten wat de voortgang en resultaten zijn van je medewerkers? Blended learning maakt dat heel gemakkelijk inzichtelijk. Daar waarbij een traditionele manier van lesgeven alleen duidelijk is of iemand de training bijgewoond heeft, kun je bij online leren praktisch alles monitoren. Bijvoorbeeld de tijd die iemand spendeert aan het doorlopen van een module, of de gemaakte opdrachten die iemand heeft ingeleverd. Middels online toetsing krijg je een duidelijk beeld van het leerrendement.

Blended learning inspireert de lerende

Ook niet onbelangrijk…leren moet leuk zijn! De inzet van online middelen zoals filmpjes kan de betrokkenheid van de lerende vergroten. De laatste jaren wordt steeds vaker gekozen voor leerinterventies die inzetten op serious gaming of competities tussen lerenden onderling.

Besparing

Een goede mix van offline en online leren kan tijd en geld besparen. Denk aan de tijd en kosten voor reizen, de kosten voor de huur van lokalen en de inzet van de docent. Gemakkelijke toegang tot leermaterialen en ondersteuning van prestaties via verschillende apparaten kan ook besparingen ondersteunen. In veel situaties willen leerlingen/studenten via hun smartphone toegang hebben tot leren. Het integreren van slimme technologie in de blend om adaptief leren te creëren kan leiden tot indrukwekkende besparingen en zeker ook indrukwekkende resultaten.