Bij blended learning kan er onderscheid gemaakt worden tussen synchrone en asynchrone online technieken en tools. Bij synchrone tools worden er afspraken gemaakt wanneer (datum en tijd) die plaats zullen vinden en bij asynchrone tools is dat door de student en de docent helemaal vrij te kiezen. Naast het onderscheid tussen asynchrone tools en synchrone tools zijn er ook tools die een combinatie van beide in zich hebben.

Blended Learning (Unitec Centre for Technology, 2012, p. 1)

De docent zal gaan gaan bepalen wanneer hij of zij met de klas gezamenlijk aanwezig wil zijn en welke activiteiten er dan plaats moeten vinden. Een belangrijk voordeel van de online activiteiten is dat ze beter inspelen op de wensen van de student. De student bepaalt zelf wat hij/zij wel en niet wil doen en met welke intensiteit. Er kan makkelijk worden ingespeeld op behoefte aan extra instructie of herhaling. De student heeft de mogelijkheden en tegelijkertijd ook de opdracht om veel meer zelf de eigenaar van het leertraject te worden.