Over flipping the classroom is veel te vinden op het internet. Wij hebben daar ook ervaring mee opgedaan. Kortgezegd komt het erop neer dat de studenten kennis verwerving (lagere orde denkvaardigheden) thuis doen en het creëren (hogere orde denkvaardigheden) op school in aanwezigheid van de docent. In wat meer traditionele omgevingen is dat vaak andersom en wordt de verwerking als huiswerk opgegeven.

Leerlingen kunnen thuis video’s kijken en dat ook op eigen tempo doen (vooruit spoelen, herhalen, stop zetten). Op school werken ze aan uitdagende opdrachten ter verwerking van de theorie. Voordeel is dat ook hier de docent makkelijker kan differentiëren in zijn les. Een uitdaging is om de leerlingen ook daadwerkelijk thuis aan het werk te krijgen met de theorie.