In verschillende onderzoeken wordt de technologie, en dan met name ict en het Internet, een disruptieve technologie genoemd die een belangrijke invloed uitoefent op de didactische structuur en processen in het onderwijs. Aan het begrip “disruptief” wordt op veel manieren betekenis gegeven. Het kan in verband worden gebracht met de termen “verwoestend”, “innovatief”, “revolutionair”. Dit slaat in dit geval op de snelheid en de omvang waarmee het thema blended learning bij  veel onderwijsinstellingen op de agenda is komen te staan.

Er is veel onderzoek gedaan waarbij het traditionele onderwijs model en het blended learning model met elkaar vergeleken zijn. De belangrijkste vraag was dan meestal of er in die vergelijking meer efficiëntie en leerresultaat in het voordeel van blended learning vastgesteld zou kunnen worden. In het merendeel van deze onderzoeken komt naar voren dat studenten beter presteren en meer tevreden zijn bij het toepassen van blended learning.