De term “21st century skills” kan niet los gezien worden van de term “digital natives”. Hiermee wordt een nieuwe groep leerlingen/studenten beschreven, geboren na 1985, die het gebruik van technologie net zo natuurlijk vinden als eten en drinken. Ze zijn opgegroeid met mobiele telefoons, computers, games en het Internet in een snel veranderende wereld en hebben hun eigen gedrag en behoeftes daarop afgestemd. Uit onderzoek zijn er gemeenschappelijke kenmerken gevonden die richtinggevend zouden moeten zijn voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Samengevat zijn dat:

  • Ze hebben weinig behoefte aan klassikaal onderwijs
  • Ze hebben een duidelijke mening en willen gehoord en gerespecteerd worden
  • Ze willen eigen keuzes maken
  • Ze willen creatief creëren, dingen maken met de tools van deze tijd
  • Ze willen samenwerken en verbindingen leggen

Hieronder een afbeelding waarin de manier van werken van de Digital Natives (nieuwe generatie) wordt vergeleken met de manier van werken van de Digital Immigrants (oudere generatie).

Voor de docent betekent dat een andere manier van werken. De student verwacht een coach in plaats van een leraar. Van deze coach wordt verwacht dat hij de juiste vragen stelt, begeleidt, context aanbiedt, één-op-één werkt, eisen stelt en op de juiste manier evalueert. Deze manier van werken wordt ook wel “Partnering” genoemd. De groep oudere studenten, geboren vóór 1985, wordt ook wel “Digital Immigrants” genoemd. Ook zij werken met technologie maar hebben dat pas later aangeleerd en daarmee is de vanzelfsprekendheid en het gemak om technologie te gebruiken tijdens het leren wellicht kleiner.

De “nieuwe” student werkt volgens de principes van “Learning on Demand”, ook wel vraaggestuurd leren genoemd. Wellicht zal dit op den duur tot gevolg hebben dat volledige leergangen of modules op afroep beschikbaar zijn.

Een individuele aanpak en uitgaan van de passie van de student is van groot belang. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Over gepersonaliseerd leren is een onderzoeksnotitie geschreven voor de VO-raad (Marquenie, Opsteen, Brummelhuis & Van der Waals, 2014) daarin wordt beschreven dat gepersonaliseerd leren betrekking heeft op leersituaties die tegemoetkomen aan individuele verschillen tussen leerlingen en efficiënt zijn georganiseerd.

Dankzij de mogelijkheden van nieuwe technologie zijn vormen van differentiatie en maatwerk mogelijk die zonder ICT niet uitvoerbaar zouden zijn. ICT maakt gepersonaliseerd leren in de praktijk makkelijker hanteerbaar en uitvoerbaar.