Blended betekent een mix van mogelijkheden. Maar deze mix kan ook nog eens worden onderscheiden in verschillende soorten blends:

  • Plaatsblend: campus of online
  • Tijdsblend: beschikbaarheid voor elkaar, overleg, synchroon, asynchroon
  • Mediablend: tools en technologieën
  • Activiteitsblend: individueel, groepswerk

Graham (2006) probeert de term “blended learning” meer betekenis te geven door allereerst vast te stellen dat veel definities zo ruim zijn geformuleerd dat al het onderwijs als blended learning kan worden aangemerkt. In zijn poging om explicieter te verwoorden wat blended learning nou precies is komt hij uit op: “blended learning is de combinatie van twee historische verschillende systemen voor onderwijs en leren: traditionele face-to-face leersystemen en gedistribueerde leersystemen waarbij computer technologie een centrale rol speelt”.

Het gaat hierbij om een herstructurering van klassikale contacturen met het doel om studenten meer te betrekken en te activeren en om de toegang tot internet-gebaseerde leermogelijkheden uit te breiden. Blended learning komt daarbij neer op een fundamenteel herontwerp dat de structuur en de benadering van leren en onderwijzen totaal verandert.