De huidige student/scholier is opgegroeid met ICT (zie Digital Natives), ze zijn altijd online en altijd bereikbaar. Het internet is een belangrijk deel van hun leven. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop het onderwijs ingericht zou moeten worden. Een curriculum waar blended learning het uitgangspunt is geeft betere kansen om rekening te houden met, en gebruik te maken van de 21st century skills. 

21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills zijn generieke vaardigheden die van belang zijn om studenten voor te bereiden op de toekomst. Hoe die toekomst eruit gaat zien is lastig te voorspellen, maar er zijn wel een aantal trends zichtbaar in de samenleving en op de arbeidsmarkt die invloed hebben op het (beroeps)onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn: technologisering, digitalisering, globalisering en individualisering (WEF, 2016).

Er bestaan diverse modellen die 21e eeuwse vaardigheden beschrijven. Deze modellen kennen verschillen, maar ook veel overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomsten in de modellen zijn terug te vinden in de thema’s: samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of kritische vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, computationeel denken en zelfregulatie (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, 2018).

Vrijwel alle onderzochte modellen gaan er van uit dat ICT een belangrijk onderdeel  is van de 21st century skills. Daarbij moet worden gedacht aan het aanleren van informatievaardigheden, mediavaardigheden en technologie effectief toepassen.

In blended learing is in de mix van onderwijsvormen regelmatig een ICT component te vinden. Wij denken daarom dat blended learning een goede manier kan zijn om ook aan de 21e eeuwse vaardigheden te werken.